Felix Mendelssohn-Bartholdy: Jauchzet dem Herrn - Ps. 100